Политика на приватност

 

I. Генерално

 

1.Информации поврзани со собирање на личните податоци

Во следниот параграф ве информираме за собраните лични податоци при користење на нашата интернет страна. Лични податоци се оние податоци кои се однесуваат лично на вас, пример: име, адреса, електронска пошта и слично.

Одговорната страна согласно членот  4 став 7 од ЕУ регулативата за заштита на податоците (GDPR) е tires-online.mk, Franz-Joseph-Str., 80801 München, Germany, телефон: +443308080353, mail : order@tyres.net, Website: www.tyres.net (see our imprint details). Our Data protection officer can be reached at datenschutz@delti.com or at our postal address with the addition "FAO Data protection officer".

Употребата на нашите интернет страница е фундаментално возможна без обработка на лични податоци. Ве молиме погледнете ги соодветните забелешки подолу во врска со (личните) податоци што технички ги пренесувате кон нас. Ако користиме договорни даватели на услуги за поединечни функции на нашата понуда или ако сакаме да ги користиме вашите податоци за рекламни цели, ние ќе ве информираме подетално подолу во врска со соодветните процедури. Конечно, ние исто така ги именуваме критериумите за времетрањето на чувањето на податоците.

 

2. Цели и легални основи на процесирањето

Освен ако не е поинаку наведено или одредено, целта на нашите активности за обработка на податоци е извршување на нашите сопствени деловни цели.

Користиме различни легални основи за процесирање на податоци.

 

3. Ваши права

Ги имате следните права поврзани со нас и личните податоци кои може да ве засегаат:

Исто така, имате право да ни се жалите за обработката на вашите лични податоци со помош на надзорниот орган за заштита на податоци. Вашите права се регулирани во Поглавје 3 од GDPR.

4.Постоење на автоматизирано донесување одлуки

Добредојдени сте да платите за вашата нарачка на сметка. Би сакале да го свртиме вашето внимание кон фактот дека при изборот на овој метод на плаќање извршуваме проценка на кредитниот ризик врз основа на математички статистички процедури кај кредитната агенција. За таа цел, личните податоци потребни за проверка на кредитот, [име, датум на раѓање, адреса, банкарски податоци] се пренесуваат на кредитната агенција, при што вашите податоци за адресата исто така се земаат предвид. Затоа, собирањето, складирањето и објавувањето се со цел за проверка на кредитот за да се избегне неисплаќање на плаќањата и врз основа на

Артикл. 6 став 1 од GDPR и од Артикл 6 став. 1 од GDPR. Врз основа на овие информации, се пресметува статистичка веројатност за неисполнување на кредит, а со тоа и вашата солвентност. Доколку проверката на кредитот е позитивна, нарачката може да биде на располагање. Ако кредитна проверка е негативна, плаќањето на сметка не е можно. Одлуката за тоа дали нарачката е можна за сметка, се заснова исклучиво на автоматизирана одлука на нашиот онлајн магазин систем, кој го спроведува нашата нарачана кредитна агенција, така што индивидуално рачно испитување на вашите документи од еден од нашите вработени е не е изведена.

 

5.Опозиција или отповикување на обработката на вашите податоци

Ако сте дале своја согласност за обработката на вашите податоци, можете да го отповикате во секое време. Таквото поништување ќе влијае на легитимноста на обработката на вашите лични податоци откако ќе не известите.

Доколку ние ги обработуваме вашите лични податоци за билансот на интереси, може да се спротивставите на обработката. Ова е случај ако, особено, обработката не е потребна за исполнување на договор со вас, што е опишано од нас во секој случај во следниот опис на функциите. Во случај на такво поништување, ќе побараме од вас да ги објасните причините зошто не треба да ги обработуваме вашите лични податоци како што сме направиле. Во случај на оправдан приговор, ние ќе ја испитаме ситуацијата и ќе ја прекинеме или прилагодиме обработката на податоците или ќе ве информираме за нашите легитимни причини со кои ја продолжуваме обработката.

Секако, имате право да се спротивставите на обработката на вашите лични податоци за рекламирање и анализа на податоци во секое време. Во врска со вашиот приговор за рекламирање, можете да контактирате со нас користејќи ги деталите прикажани во делот 1.

 

6. Примачи и категории на примачи на вашите лични податоци

Информациите за нашите клиенти ни се важни и ни помагаат да ги оптимизираме услугите што ги нудиме. Ние ги пренесуваме само информациите кои ги добиваме на трети лица во обем опишан подолу:

 

7. Критериум за сочувување на лични податоци

Ние обработуваме лични податоци во согласност со правната основа наведена во оваа декларација и складираме лични податоци. Доколку податоците по рутински пат повеќе не се потребни за иницирање на договор или исполнување на договорот, истите се бришат во согласност со соодветниот законски период на задржување.

 

8.Промена во политиката на приватност

За правни и / или организациски причини, во иднина можеби ќе бидат потребни промени или прилагодувања на нашата политика за приватност, дури и при краток рок. Следета ја тековната верзија на нашата политика за приватност.

 

II. Процесирање на податоци за индивидуални употреби

 

1.Собирање на лични податоци при посета на нашата интернет страна

Во случај на само информативна употреба на веб-страницата, односно, ако не се регистрирате или на некој друг начин не ни дадете информации, ние ги собираме само личните податоци што ги пренесува вашиот прелистувач на нашиот сервер. Ако сакате да ја видите нашата интернет-страница, ги собираме следните информации што е технички неопходно за нас да ја прикажеме нашата интернет-страница и да обезбедиме стабилност и безбедност:

Во прилог на горенаведените податоци, колачињата се зачувуваат на вашиот компјутер кога ја користите нашата интернет страница. Колачињата се мали текстуални датотеки што се чуваат на вашиот хард диск од страна на прелистувачот кој го користите и со помош на кој локацијата која го поставува колачето (тука преку нас) добива одредени информации. Колачињата не можат да стартуваат програми или да пренесуваат вируси на вашиот компјутер. Тие служат за да се направи користењето на интернет повеќе пријателски и поефикасно. Правната основа на обработката на податоците е член 6 (став 1) од GDPR ("Биланс на интереси").

 

2. Контакт

Кога ќе ни се јавите преку е-пошта или со помош на образец за контакт, информациите што ги давате (вашата е-адреса, вашето име и телефонски број, доколку е применливо) се чувани од нас за да одговориме на вашите прашања. Ние ги бришеме податоците што се појавуваат во овој контекст откако складирањето повеќе не е потребно, или ја ограничувате обработката ако постојат законски барања за задржување.

Ако сте клиент со нас и имате на пример прашања или поплаки за вашата нарачка, правната основа на обработката на податоците е член   6 став 1 параграф б од GDPR ("Изведба на договорот"). Ако не сте наш клиент, правната основа е член 6 (став 1 )од GDPR ("Биланс на интереси").

 

3. Повеќе опции и понуди од нашата интернет страна

Во прилог на чисто информативна употреба на нашата интернет страница, ние нудиме различни услуги кои можат да се користат ако сте заинтересирани. За да го направите тоа, генерално ќе треба да обезбедите други лични информации што ги користиме за да ја обезбедиме услугата и за кои се применуваат наведените принципи за обработка на податоци.

Делумно, ние ги користиме надворешните обезбедувачи на услуги за обработка на вашите податоци. Овие обезбедувачи на услуги беа внимателно одбрани и нарачани од нас и се обврзани со нашите упатства.

Понатаму, ние можеме да ги пренесуваме вашите лични податоци на трети лица, ако учеството во понуди, натпревари, договори или слични услуги ги нудиме заедно со партнерите. Ќе добиете дополнителни информации за внесување на вашите лични податоци или во описот на понудата.

Доколку нашите даватели на услуги или партнери имаат регистрирани канцеларии во земја надвор од Европската економска област (ЕЕО), ќе ве информираме за последиците од оваа околност во описот на понудата.

 

4. Употреба на колачиња

Оваа интернет страница ги користи следните типови на колачиња, кои се објаснети подоле:

Преодни колачиња (погледни б)

Постојани колачиња (поглени б)

Преодните колачиња автоматски се бришат кога ќе го затворите прелистувачот. Тие вклучуваат, особено, колачињата за сесија. Овие се чуваат на т.н. ID на сесија, со која разни барања од вашиот прелистувач можат да бидат доделени на заедничката сесија. Ова ќе ви овозможи да се препознае вашиот компјутер кога ќе се вратите на нашата интернет страница. Колачињата за сесија се бришат кога ќе се одјавите или затворите пребарувачот.

Постојаните колачиња автоматски се бришат по одреден период, што може да се разликува во зависност од колачето. Можете да ги избришете колачињата во безбедносните поставки на вашиот интернет пребарувач во секое време.

Можете да го конфигурирате поставувањето на вашиот прелистувач според вашите желби и на пример да го одбиете прифаќањето на колачиња од трети страни или сите колачиња. Ве известуваме дека можеби нема да можете да ги користите сите можности на оваа страница.

Ние, исто така, користиме колачиња за да ве идентификуваме на следните посети ако имате сметка со нас или да ја оцените ефективноста на маркетинг активностите, на пр. ако сте упатени до нас преку интернет страница од посебен партнер или преку специјален оглас. Овие колачиња се чуваат до 30 дена.

Флеш колачињата што се користени не се откриени од страна на вашиот прелистувач, туку со вашиот Flash plug-in. Понатаму, ние ги користиме HTML5 објектите за складирање кои се складирани на вашиот краен уред. Овие објекти ги зачувуваат потребните податоци без оглед на вашиот прелистувач и немаат датум на автоматско истекување. Ако не сакате обработка на флеш-колачињата, мора да инсталирате соодветен додаток, на пр. „ подобра приватност “ за Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) или Adobe-Flash-Killer-Cookie за Google Chrome. Можете да спречите употреба на HTML5 објекти за складирање со користење на приватен режим во вашиот прелистувач. Покрај тоа, препорачуваме редовно да ги бришете вашите колачиња и историјата на прелистувачот рачно.

 

5. Употреба на нашата интернет продавница

Ако сакате да нарачате во нашата интернет продавница, за склучување на договорот неопходно е да ги дадете вашите лични податоци (име и презиме, адреса, адреса за е-пошта, датум на раѓање, телефонски број), кои ни се потребни за обработка од вашата нарачка. Задолжителни информации кои се неопходни за обработка на договорите се одделно обележани, дополнителни детали се доброволни. Ние ги обработуваме податоците обезбедени од вас за да се испорача вашата нарачка. За оваа цел можеме да ги пренесеме вашите податоци за плаќање на нашата банка. Правната основа за ова е член 6 (став 1) б од GDPR ("Изведба на договорот").

Може доброволно да креирате корисничка сметка која ќе ни овозможи да ги зачувате вашите последователни податоци за понатамошни набавки, вашите минати и тековни информации за нарачката и вашата интеракција со Delticom:

Вашите горе спомнати потрошувачки податоци

Преглед на вашите комплетирани нарачки и моментални нарачки со Delticom со детали за број на нарачка, бренд, име на продукт, профил, димензии, број, датум на нарачка, датум на достава, статус, детали и слично .

Податоците за вашата последна најава заедно со датумот, денот и времето се прикажани.

Трошоци за нарачката, адреса на наплата, адреса на достава, историја на нарачки, информации поврзани со распоредување и статус, и слично.

Кога креирате сметка под "Моја сметка", податоците што ги доставувате ќе бидат зачувани. Сите други податоци, вклучувајќи ја и вашата корисничка сметка, секогаш може да се избришат во областа на потрошувачот. Правната основа за употребата е член 6 (став 1)од GDPR ("Биланс на интереси").

Ние исто така можеме да обработиме информациите што ги давате за да ве информираме за други интересни производи од нашиот опсег или да ви испраќаме електронски пораки со технички информации.

Поради прописите за трговија и даноци, ние сме должни да ги зачуваме вашите податоци за адреса, податоци за плаќање и нарачување во период од десет години. Сепак, ние наметнуваме ограничувања за обработка, односно вашите податоци ќе се користат само за да се исполнат законските обврски.

Процесот на нарачување е е енкриптиран со цел да се заштити недозволен пристап до вашите податоци од страна на надворешни странки, особено вашите финансиски податоци.

 

6. Употреба на социајлни мрежи

Во моментов ги користиме следниве приклучоци на социјалните медиуми: Фејсбук, Google+, Твитер, Instagram, YouTube. Ние го користиме т.н. решение со два клика. Тоа значи дека, кога ќе ја посетите нашата веб-страница, нема лични податоци првично да се пренесат на добавувачите на приклучоците. Давателот на приклучокот е препознаен од соодветното лого. Ви даваме можност директно да комуницираме со давателот на приклучокот преку копчето. Само ако кликнете на обележаното поле и на тој начин го активирате, дали добавувачот ќе ги добие информациите до кои сте пристапиле до соодветната веб-страница на нашата онлајн услуга. Покрај тоа, податоците што се наведени во оваа политика се пренесуваат. Во случајот на Фејсбук, според соодветните провајдери во Германија, ИП адресата е анонимизирана веднаш по собирањето. Со активирање на приклучокот, личните податоци се пренесуваат од вас на соодветниот добавувач на приклучокот и се складираат таму (со американски провајдери во САД). Бидејќи добавувачот на приклучокот врши собирање на податоци, особено со помош на колачиња, препорачуваме да ги избришете сите колачиња пред да кликнете на полето со поцрвене на боја со помош на безбедносните поставки на вашиот интернет пребарувач.

Ние немаме влијание врз собраните податоци и обработки на податоци, ниту пак сме свесни за целосен обем на прибирање податоци, целта на обработката или периодите на задржување. Ние, исто така, немаме информации во врска со бришењето на податоците собрани од добавувачот на приклучоците.

Добавувачот ги зачувува податоците собрани за вас како кориснички профили и ги користи за рекламирање, истражување на пазарот и / или дизајн базиран на потребите на интернет страницата. Таква евалуација се врши особено (исто така и за не-најавени корисници) за прикажување на реклами базирани на потребите и за информирање на другите корисници на социјалната мрежа за вашите активности на нашата веб страница. Имате право да се спротивставувате на формирањето на овие кориснички профили, при што морате да го контактирате соодветниот добавувач на приклучок за да го реализирате. Со помош на приклучоците ние ви нудиме можност да комуницирате со социјалните мрежи и други корисници, за да можеме да ја подобриме нашата понуда и да ја направиме поинтересна за вас како корисник. Правната основа за користење на приклучокот е член   6 параграф 1 од GDPR ("Биланс на интереси").

Преносот на податоци се одвива без оглед на тоа дали имате сметка со добавувачот на приклучокот и сте најавени таму. Ако сте најавени на добавувачот на приклучокот, вашите податоци собрани од нас ќе бидат доделени директно на вашата постоечка сметка кај добавувачот на приклучоци. Ако го притиснете копчето што се активира и, на пример, ако ја поврзете страницата, добавувачот на приклучокот исто така ги зачувува овие информации во вашата корисничка сметка и јавно ги споделува со вашите контакти. Препорачуваме да се одјавувате редовно откако ќе ја користите социјалната мрежа, но особено пред да го активирате копчето, бидејќи тоа ќе ве спречи да бидете мапирани кон вашиот профил со добавувачот на приклучокот.

За повеќе информации за целта и степенот на собирање на податоци и нивна обработка од страна на добавувачот на приклучокт, ве молиме погледнете ги изјавите за приватност на овие провајдери прикажани подолу. Таму исто така ќе најдете дополнителни информации за вашите права и опции за конфигурирање за заштита на вашата приватност.

Адреси од респектираните вклучени провајдери и врски до нивните политики на приватност:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; повеќе информации за собирање на податоци: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications како http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook се подложи на приватниот штит на ЕУ-САД, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google се подложи на приватниот штит на ЕУ-САД, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter се достави до приватниот штит на ЕУ-САД, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA, подружница на Facebook. Информации за приватност: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, подружница на Google.Информации за приватноста и усогласеност со Штитот за приватност на ЕУ-САД: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

 

III. Интернет анализа / онлајн-базирано рекламирање

 

1. Употреба на Гугл Аналитикс

"

Оваа интернет страна користи Google Analytics, услуга за веб аналитика обезбедена од Google. Google Analytics ги користи оние што се познати како ‘ колачиња ’ кои се текстуални датотеки што се зачувани на вашиот компјутер, кои ја олеснуваат анализата за тоа како ја користите нашата интернет страница. Информациите генерирани од колаче за тоа како ја користите нашата интернет страница обично се пренесуваат на сервер на Google во САД и се складираат таму. Ако е овозможена ИП анонимизација на оваа интернет страница, вашата ИП адреса ќе биде складирана од Google ако се наоѓа во земјите членки на Европската унија или другите страни во договорот за Европската економска област. Само во исклучителни случаи е целата ИП адреса испратена до серверот на Google во САД и складирана таму. Во име на операторот на оваа интернет страница, Google ќе ги користи овие информации за да ја процени вашата употреба на интернет страницата, да собира извештаи за активностите на интернет страницата и да обезбедува други услуги поврзани со користењето на интернет страницата и користењето на интернет до операторот на интернет страницата.

"

ИП адресата што ја пренесува вашиот прелистувач како дел од Google Analytics нема да се спои со други податоци што ги поседува Google.

Можете да спречите колачиња да се чуваат на вашиот компјутер со избирање на соодветни поставки во вашиот прелистувач. Ако го направите тоа, сепак, можеби нема да можете да ги користите сите опции на оваа интернет страница до нивна целосна мера. Покрај тоа, можете да спречите Google да ги собира податоците за вашето користење на интернет страницата (вклучувајќи ја и вашата ИП адреса) генерирани од колачето, а исто така ја спречува обработката на овие податоци од Google преку преземање и инсталирање на приклучокот за прелистувач достапен преку следнава врска:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Оваа интернет страна користи Google Analytics со наставката "_anonymizeIp ()". Како резултат на тоа, ИП адресите се обработуваат скратени, што оттука исклучува каква било лична референца. Доколку на податоците собрани во врска со вас се доделува лична референца, веднаш ќе бидат исклучени и личните податоци веднаш ќе бидат избришани.

Ние користиме Google Analytics за анализирање и редовно подобрување на употребата на нашата интернет страница. Со статистиката можеме да ја подобриме нашата понуда и да ја направиме поинтересна за вас како корисник. За исклучителни случаи во кои личните податоци се пренесуваат во САД, Google се подложи на приватниот штит на ЕУ-САД, https://www.privacyshield.gov/EU-US Рамка. Правна основа за користење на Google Analytics е член 6 став 1 од GDPR.

 

Информации за трети лица: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. User conditions: http://www.google.com/analytics/terms/en.html, Overview of privacy: http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, as well as the privacy policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

Оваа страница, исто така, користи Google Analytics за вкрстена анализа на сообраќај на посетители, која се спроведува преку кориснички проект. Можете да ја оневозможите анализата на вкрстените уреди под "Мои податоци", "Лични податоци" во вашата корисничка сметка

Oваа страница, исто така, користи Google Analytics за вкрстена анализа на сообраќајот на посетители, која се спроведува преку корисничко име. Можете да ја оневозможите анализата на вкрстените уреди за вашата употреба под & ldquo; Моите податоци & rdquo ;, & ldquo; Лични податоци & rdquo; во вашата корисничка сметка.

 

2. Adobe Analytics (Omniture)

Оваа интернет страница ја користи услугата на Adobe Analytics (Omniture) за анализа и редовно подобрување на користењето на нашата интернет страница. Со статистиката можеме да ја подобриме нашата понуда и да ја направиме поинтересна за вас како корисник. За исклучителни случаи во кои личните податоци се пренесуваат во САД, Adobe се претстави во приватниот штит ЕУ-САД,

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Правната основа за користење на Adobe Analytics е   Член 6   став &Nbsp; 1   С   1 параграф ѓ од GDPR.

Колачињата се складирани на вашиот компјутер за оваа проценка. Информациите собрани на овој начин се чуваат на сервери, исто така во САД. Доколку го спречите складирањето на колачиња, ве информираме дека можеби нема да можете да ја користите оваа интернет страница во целост. Превенцијата на чување на колачиња е можно преку поставките на вашиот интернет пребарувач или со кликнување на копчето "Откажи" на 

http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html.

Оваа интернет страница користи Adobe Analytics (Omniture) со поставките "Пред Geo-Lookup: Заменете го последниот ИП октет на посетителот со 0" и "Обфускирана ИП-Отстранета", кој ја заменува вашата IP адреса со последниот октет и го заменува со генеричка ИП адреса , што повеќе не може да се додели. Оттука, директна лична референца е исклучена.

Информации за трети лица: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; 

privacy@adobe.com; Политика на приватност: http://www.adobe.com/en/privacy/policy.html

 

3. Оценка од клиенти (Trustpilot)

Ние, истотака имаме интегрирано и клиент осврти за оптимизација на процесите на нашата интернет страница и подобро да ги запознаеме нашите клиенти. За таа цел, како платформа за оценка го користиме провајдерот Trustpilot A / S, Pilestr & 58, 5, 1112 Копенхаген, Данска. Можете доброволно да поднесете евалуација преку Trustpilot. Правната основа е член 6, став 1 од GDPR ("Согласност"). Дополнителни информации за заштита на податоците на TrustPilot:

http://uk.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

 

4. Optimizely

Ние ги користиме “ Optimizely ” интернет аналитичка услуга, Optimizely, Inc, 631 Howard St., Suite 100, San Francisco, CA, 94105, САД, за подобрување и развој на нашата интернет страна. За ова тестираме поединечни страници - на пример, да пронајдеме оптимално поставување на содржина и да собираме статистички податоци. За ова не се собираат лични информации. Информациите за вашето однесување за користење на оваа веб-страница се пренесуваат анонимно на Optimizely во САД и се складираат таму на нивните сервери. Правната основа за користење на приклучокот е член   6 параграф 1 од GDPR ("Биланс на интереси").

За информации во врска со политиката за приватност на Optimizely, видете: https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely се подложи на приватниот штит ЕУ-САД: https://www.privacyshield.gov/list. Можете да го оневозможите Optimizely според упатствата на следниов линк: https://www.optimizely.com/opt_out.

 

5. DoubleClick од Google

Оваа интернет страница продолжува да ја користи алатката за онлајн маркетинг на DoubleClick од Google. DoubleClick користи колачиња за да ги конфигурира рекламите кои се релевантни за корисниците, да ги подобрат извештаите за ефикасноста на кампањата или да спречат некој корисник да ги гледа истите реклами неколку пати. Google користи ИД на колаче за да утврди кои реклами се извршуваат во кој прелистувач и може да ги спречи да бидат прикажани повеќекратно. Покрај тоа, DoubleClick користи идентификатори на колаче за да ги следи конверзиите поврзани со барањата за реклами. Ова е случај ако корисникот гледа реклама на DoubleClick и подоцна оди на интернет страницата на сопственикот на рекламата со истиот прелистувач и купува нешто од таму. Според Google, колачињата на DoubleClick не содржат лични информации.

Поради употребените маркетинг алатки, вашиот прелистувач автоматски воспоставува директна врска со серверот на Google. Ние немаме контрола над степенот и понатамошната употреба на податоците, кои се собираат со имплементацијата на оваа алатка од страна на Google и ве информираат според нашето ниво на знаење: Со вклучувањето на DoubleClick, Google ги прима информациите до кои сте пристапиле релевантниот дел од нашата веб-страница или кликнал на објавувањето од нас. Ако сте регистрирани во услуга што ја нуди Google, Google може да ја поврзе посетата со вашата сметка. Дури и ако не сте регистрирани во Google или не сте се пријавиле, постои можност дека провајдерот ќе ја пронајде и зачува вашата ИП адреса.

Можете да спречите учество во овој процес за следење на неколку начини: а) со поставување на софтверот на вашиот интернет пребарувач, особено, сузбивањето на колачињата од трети страни ќе ве спречи да добивате реклами од трети лица; б) со оневозможување на колачињата за следење на реализациите со поставување на вашиот прелистувач за блокирање на колачиња од доменот "www.googleadservices.com", https: / / www.google.com/settings/ads , при што оваа поставка е избришана кога ќе ги избришете колачињата; в) со оневозможување на реклами кои се засновани на интереси на провајдерите кои се дел од кампањата за саморегулација "За реклами" преку линкот http://www.aboutads.info/choices, при што оваа поставка се брише кога ќе ги избришете колачињата; г) со трајно оневозможување во вашиот прелистувач Firefox, Internet Explorer или Google Chrome под линкот http://www.google.com/settings/ads/plugin. Ве известуваме дека во овој случај можеби нема да можете да ги користите сите карактеристики на оваа понуда во целост.

Правната основа за обработка на податоците е член  6 став 1 С.1 приказ на GDPR. Подетални информации за DoubleClick од Google на https://www.google.co.uk/doubleclick and http://support.google.com/adsense/answer/2839090, како и заштитата на податоците во Google воопшто: https://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy. Алтернативно, можете да ја посетите веб-страницата за мрежно рекламирање (NAI) наhttp://www.networkadvertising.org. Google се подложи на приватниот штит ЕУ-САД,, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Рекламирање

Исто така го користиме ремаркетинг на Google. Ова е процес со кој би сакале повторно да ве контактираме. Со оваа апликација, откако ќе ја посетите нашата веб-страница, може да видите дека нашите реклами се преклопуваат додека продолжите да го користите интернетот. Ова се прави со помош на колачиња кои се зачувани во вашиот прелистувач, преку кои вашето однесување за употреба е снимено и оценето од Google при посета на различни веб-страници. Ова е како Google одредува вашата претходна посета на нашата веб-страница. Спојувањето на податоците собрани за време на контекстот на ремаркетинг со вашите лични податоци, кои може да бидат складирани од Google, не се појавува според изјавите на Google. Особено, според Google, во ремаркетинг псеудонимизација се имплементира.

Правната основа за обработка на вашите податоци е

Член  6 (став 1)од GDPR. Тука може да најдете повеќе информации за приватноста на Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy и https://services.google.com/sitestats/en.html. Алтернативно, можете да ја посетите веб-страницата на Мрежата за рекламна иницијатива (NAI) на http://www.networkadvertising.org. Google се подложи на приватниот штит ЕУ-САД, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

6. Повторно насочување(Criteo)

Нашата интернет страница користи колачиња / рекламни ИД за рекламни цели. Ова ни овозможува да го покажеме нашето рекламирање на посетителите кои се заинтересирани за нашите производи на приклучни интернет страници, апликации и пораки. Технологиите за повторно таргетирање користат колачиња или промотивни идентификатори и прикажување на реклами врз основа на вашето претходно прелистување. За да го одбиете ова рекламирање врз основа на интерес, посетете ги следните веб-страници:

Правната основа за обработка на вашите податоци е Член 6 (став 1) од GDPR ("Биланс на интереси"). Политика за приватност на Criteo: https://www.criteo.com/privacy/

 

7. Bing Ads (Следење на реализациите)

Ние ја користиме технологијата за конверзија на Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Мајкрософт става колаче на вашиот компјутер, ако сте стигнале до нашата веб-страница преку објава на Мајкрософт Бинг. И Мајкрософт, и можеме да видиме дали посетителите на сајтот дојдоа на нашиот сајт преку реклами на Бинг и достигнаа претходно утврдена целна страница (страница за реализација). Ние само го гледаме бројот на корисници кои кликнале на рекламата на Бинг и потоа беа пренасочени кон страната за имплементацијата. Не се споделуваат лични информации во врска со идентитетот на посетителот на интернет страницата. Можете да го одбиете потребното поставување на колаче, на пример преку поставка на прелистувачот што обично го оневозможува автоматското поставување на колачиња. Правната основа за обработка на вашите податоци е Член 6 (став 1) од GDPR ("Биланс на интереси"). За повеќе информации за приватноста и колачињата во Мајкрософт Бинг, посетете ја интернет страницата на Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-GB/privacystatement.

Ремаркетинг

Исто така го користиме ремаркетинг на Бинг. Ова е процес со кој би сакале повторно да ве контактираме. Со оваа апликација, откако ќе ја посетите нашата интернет страница, може да видите дека нашите реклами се преклопуваат додека продолжите да го користите интернетот. Ова се прави со помош на колачиња кои се складирани во вашиот прелистувач, преку кои вашето однесување го регистрира и оценува од страна на Microsoft при посета на различни интернет страници. Ова е како Мајкрософт ја одредува вашата претходна посета на нашата интернет страница. Соединувањето на податоците собрани за време на контекстот на ремаркетинг со вашите лични податоци, кои може да ги зачува Мајкрософт, не се појавува според изјавите на Мајкрософт. Особено, според Мајкрософт, во ремаркетинг псеудонимизација се имплементира.

 

8. The Trade Desk

Ние ја користиме технологијата за таргетирање и следење на The Trade Desk Inc., 42 N Chestnut St, Ventura, California, CA – 9300, USA „Trade Desk). За маркетинг цели, колачињата се поставени на вашиот компјутер и информациите за вашето навигациско однесување се собираат анонимно. Не се врши собирање и обработка на лични податоци. Трговската комисија се достави до Штитот за приватност ЕУ-САД: https://www.privacyshield.gov/list.

Секогаш можете да ја одбиете употребата на колачиња со одење http://www.adsrvr.org/ и изберете Откажување за колачиња.

За повеќе информации за заштита на податоците во Trade Desk, видете на https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy

 

9. Plattform161

Ние ја користиме технологијата за таргетирање и следење на Platform 161 B.V., Johan Huizingalaan 763a 4th floor, 1066 VH Amsterdam, The Netherlands ("Platform161"). За маркетиншки цели, колачињата се поставени на вашиот компјутер и се собираат информации за вашето навигациско однесување за да може да ви покаже соодветно онлајн рекламирање.

За повеќе информации поврзани со приватност кај платформа151, проверете на::https://platform161.com/cookie-and-privacy-policy/

 

10. Kupona

Ние ја користиме технологијата за таргетирање и следење KUPONA GmbH, Frankfurter Strasse 8, D-36043 Fulda (Kupona), за оптимизиран приказ на онлајн маркетинг кампањи. За таа цел, Kupona собира анонимизирани информации и податоци за навигациското однесување на корисниците преку колачиња. По алгоритамска анализа на однесувањето на навигацијата, KUPONA исто така може да ги изрази целните препораки за производи на други интернет страници во форма на реклами за специфични производи. Употребата на колачиња служи само за да ја оптимизира понудата, личната идентификација на корисникот останува исклучена, како и користењето и откривањето на податоците на трети страни. Сепак, ако сакате да се спротивстави на употребата на анонимизирани датотеки на колачиња и соодветната анализа на вашето навигационо однесување, имате можност на следната страница: Кликнете овде за страницата за приватност.

Врска: https://www.kupona.de/en/privacy-policy

 

11. Targeting (The ADEX)

Ние ја користиме технологијата за таргетирање и следење на The ADEX GmbH, Rotherstrasse 22, 10245 Berlin, Germany ("The ADEX"). Со ова, однесувањето на користење (на пример, посетените подстраници, кликнати рекламни банери, бараните пребарувања) на нашата интернет страница го оценуваат посетителите со цел да се оптимизира рекламирањето врз основа на индивидуалните потреби за користење. Колачињата или слични технологии се користат за оваа намена. Собраните податоци за користење се зачувуваат на псевдонимизиран начин. Вашата ИП адреса која се пренесува од технички причини е целосно анонимизирана и не се користи за прикажување на реклами. Повеќе информации за приватноста на The ADEX: http://theadex.com/opt-out

Ако сакате да ја спречите горенаведената обработка на податоци, можете да ја користите следнава опција за одбирање за да поднесете приговор до обработка на податоци The ADEX за во иднина:http://theadex.com/opt-out.

 

12. Понуда на купони

За избор на актуелна интересна понуда за забава ние ќе го пренесуваме вашиот псевдонимизиран и шифриран хаш на вашата е-адреса и вашата ИП адреса на Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (Член 6 став 1 од GDPR). Псевдонимизираната хаш-вредност на електронската пошта ќе се користи за да се разгледа можното противење на рекламирањето од Sovendus (член 21 став 3, член 6 став 1 од GDPR). ИП адресата се користи од страна на Sovendus исклучиво за цели на безбедноста на податоците и по правило се анонимизира по седум дена (член 6 став 1 од GDPR). За целите на факторирање, исто така, го пренесуваме бројот на псевдонимизирани нарачки, вредноста на нарачката со валута, идентификацијата на сесијата, купонскиот код и временскиот печат на Sovendus (член 6 став 1од GDPR). Ако сте заинтересирани за понуда за забава од Sovendus, нема конфликт со рекламата со вашата електронската пошта и само кликнете на банерот за забава прикажан во овој случај, ние ќе ја пренесеме вашата шифрирана адреса, име и адреса за електронска пошта до Sovendus за подготовка на купонот (член 6 став 1од GDPR).

За повеќе информации за обработката на вашите податоци од Sovendus, ве молиме погледнете ја политиката за приватност на  https://www.sovendus.de/en/privacy_policy/.

 

Ревизија: Мај 2018

Назад кон врвот