Легални Информации

tires-online.mk

Franz-Joseph-Str. 11

80801 Минхен

Германија

+443308080353

Електронска пошта: naracki @ tires-online.mk

Извршни директори: Andreas Prüfer,  Johanna Kyrath

ВАТ - ИД: DE301419717.

Банка

Валута: евро
ИБАН.: DE43250400660450319900
БИЦ Код: COBADEFFXXX
Комерцбанка

Тип на одговорност

И покрај вниманителниот мониторинг на содржината, не сносиме одговорност за содржина од надворешни интернет страници.
Одговорните оператори на надворешните интернет стрни се одговорни за содржината.

Заштита на интелектуална сопственост

Сите текстови, слики, звуци, анимации, графики и видеа на нашата страна се заштитени со закон за плагијати и други закони за заштитан на интелектуална сопственост. Не е дозволено содржината на оваа страница да се копира, дистрибуира, модифицира или презакачува. Доколку не е наведено поинаку, сите заштитни знаци на нашата интернет страница се заштитени со закон за заштитни знаци. Никој неможе да добие лиценца за интелектуалната сопствено, ни од нас ни од надворешни странки преку нашата интернет страна.
Назад кон врвот